پرداخت در محل

______________________________________________________________________

  پرداخت در محل گامی است بسوی جلب اعتماد و راحتی شما مشتریان .

مشتریان گرامی میتوانند مبلغ کالای خریداری شده را در محل بصورت نقدی یا از طریق دستگاه POS پرداخت نمایند به همین منظور تحویل دهندگان کالا،دستگاه بانکی POS را  بهمراه می آورند تا مشتریان بتوانند مبلغ کالای خود را در محل پرداخت نمایند .