تضمین اصالت کالا

_____________________________________________________________________ 

فروشگاه اینترنتی کاشانت در جهت رفاه و آسایش مشتریان خود سعی کرده است تا کالاهای فروشگاه را با گارانتی اصل ومعتبر

جمع آوری نماید به همین دلیل اگر ثابت شود کالایی با گارانتی غیر اصل برای مشتریان ارسال شده فروشگاه کاشانت فورا کالا را

عودت داده و هزینه تعویض کالا را بعهده می گیرد زیرا اصالت کالا اعتبار ماست .